Đánh giá kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia

Ngày 20/8, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Hải quân chủ trì thực hiện.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Hội đồng KHCN Quân chủng chủ trì. Cùng dự có các thành viên Hội đồng, Tiểu ban kỹ thuật, Ban chủ nhiệm đề tài.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định sản phẩm đề tài. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến phản biện, đóng góp cho Ban chủ nhiệm đề tài. 

Đánh giá kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia ảnh 1

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Việt Hùng chủ trì hội nghị

Hội đồng KHCN đã kiểm tra thực tế sản phẩm đề tài, thống nhất đánh giá: Đề tài thực hiện đúng mục tiêu, cơ bản hoàn thành các nội dung theo tiến độ. Sản phẩm đầy đủ về số lượng. Các chỉ tiêu và tham số kỹ thuật của sản phẩm kiểm tra tại Nhà máy đáp ứng được yêu cầu theo bộ chỉ tiêu tính năng được phê duyệt. Một số chỉ tiêu cần thiết phải kiểm tra thực tế trên biển sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra bổ sung khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Nhà máy X56 và Ban chủ nhiệm đề tài. Đề tài có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác bảo đảm kỹ thuật của Quân chủng.

Đánh giá kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia ảnh 2

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của các cơ quan, chuyên gia; tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm trên biển theo kế hoạch. Nhà máy X56 phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, báo cáo Hội đồng KHCN Quân chủng đề nghị trên nghiệm thu theo quy định.

Theo baohaiquanvietnam.vn

Xem thêm