Đánh giá hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quý I/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 05/4, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.
Quang cảnh hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bám sát nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm, đặc thù được giao, chủ động phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết của Trung ương; triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đơn vị thường xuyên phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. ảnh 2

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Trong quý II năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ xuân.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG năm 2023 và các nguồn vốn năm 2022 kéo dài đã được giao; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả mà Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện trong quý I năm 2023. Đồng thời, chỉ rõ những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian qua.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị. ảnh 3

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt để tập trung thực hiện.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.../.

Xem thêm