Đảng ủy Sở Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 16/01, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, Đảng ủy Sở Y tế Bắc Kạn tổ chức triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Duy trì chế độ sinh hoạt đúng quy định và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; việc nâng cao bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên cũng luôn được Đảng bộ quan tâm. Trong năm, đã kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 200% so với chỉ tiêu đề ra, thực hiện xét đề nghị chuyển đảng chính thức đối với 15 đảng viên dự bị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm Đảng ủy Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu và 03/03 nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Trong năm, Đảng uỷ Sở Y tế tiếp tục duy trì mô hình dân vận khéo vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế đóng góp hơn 166 triệu đồng ủng hộ, tham gia giúp đỡ thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Phúc Lộc (Ba Bể) và xã Bằng Vân (Ngân Sơn)...

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Y tế còn 03 chỉ tiêu không đạt, đó là: Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc xin thuộc chương trình TCMR chỉ đạt trên 80%; số bác sĩ/vạn dân chỉ đạt 99,4% so với kế hoạch; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, kế hoạch giao là 97%, thực hiện 96,17%.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, năm 2024, Đảng ủy Sở Y tế đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được UBND tỉnh và Bộ Y tế giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, dự án thuộc phạm vi ngành quản lý. Tổ chức phân bổ, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác chuyên môn tại các tuyến. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao./.

Xem thêm