Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về công tác tài chính quân đội

Sáng 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Dương Đình Thông- Chính ủy Quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Công tác tài chính và hoạt động của ngành tài chính đơn vị đi vào nền nếp, chính quy. Lập dự toán, điều hành, chấp hành dự toán ngân sách có nhiều đổi mới, tiến hành linh hoạt, chặt chẽ. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc; kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường. Hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra và hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng lên; bảo đảm kịp thời tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hội nghị thảo luận và nhất trí đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác tài chính quân đội của Đảng ủy Quân sự tỉnh đến năm 2030 với mục tiêu: Tiếp tục đổi mới công tác tài chính phù hợp với cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của cấp ủy về công tác tài chính. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp bảo đảm nguồn lực tài chính; phát huy tinh thần tự lực, tự cường từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng cơ quan và cán bộ tài chính vững mạnh, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Dương Đình Thông phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Trung tướng Dương Đình Thông phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông- Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 513 về công tác tài chính quân đội giai đoạn 2013 - 2022 và những năm tiếp theo. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm tài chính cho các nhiệm vụ trong những năm tới, Trung tướng Dương Đình Thông nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó có các chỉ tiêu về công tác tài chính được xác định trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tích cực nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động điều hành, thực hiện tốt việc phân bổ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, chấp hành dự toán ngân sách hằng năm được duyệt bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, linh hoạt, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, nhằm tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể
Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, có 03 tập thể và 03 cá nhân vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen; 04 tập thể và 06 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 513./.

Việt Bắc

Xem thêm