Đảng ủy CCQ tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU