Đảng ủy CCQ tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU

Sáng 18/8, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022”.

Đồng chí Ngọc Văn Biên- Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Đảng ủy CCQ tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Đề án, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ từng bước đạt được kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo, điều hành, truyền đạt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy. Hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền có sự đổi mới linh hoạt, phù hợp hơn với nội dung và yêu cầu của các nghị quyết, chỉ thị.

Cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ đã chú trọng phân tích điểm mới, cốt lõi của nghị quyết, liên hệ với thực tiễn địa phương, ngành, lĩnh vực và truyền tải được tinh thần nghị quyết đến người nghe. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, viên chức và người lao động tham gia học tập đều nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, nghiên cứu. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từng bước cụ thể hoá và sát với thực tiễn...

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị ở một số cấp ủy còn chậm so với thời gian quy định; việc quán triệt của một số báo cáo viên chưa tạo được sự thu hút đối với người nghe. Còn mục tiêu "100% bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên" không đạt.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe tham luận của các đơn vị. Theo đó, nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được đưa ra, đề xuất triển khai thực hiện…

Đồng chí Vi Hồng Dương- Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vi Hồng Dương- Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Vi Hồng Dương- Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh tiếp thu những ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các chi, đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Đảng ủy cũng nghiên cứu phân công các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ hỗ trợ các chi, đảng bộ khi cơ sở có nhu cầu…/.

Nông Vui

Xem thêm