Đảng bộ xã Quảng Bạch lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, Đảng bộ xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, Đảng bộ xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp nên việc lựa chọn các cây trồng, vật nuôi phù hợp luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Hoàng Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, trước hết, Đảng bộ xã tập trung xây dựng các chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh; đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng và ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội với những mục tiêu cục thể, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Thực hiện việc phân công cán bộ phụ trách các thôn bản. Trên cơ sở bám sát nghị quyết của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Cán bộ, đảng viên đều dành thời gian xuống cơ sở thăm nắm tình hình và động viên, hướng dẫn bà con tích cực đẩy mạnh sản xuất, tập trung phát triển kinh tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, xã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân nhằm thay đổi tập quán canh tác để từng bước cho năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế trong sản xuất, chăn nuôi.

Năm 2012, Đảng bộ xã đã chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp, bảo đảm khung thời vụ, chủ động sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Diện tích gieo trồng cả năm là 224 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.044 tấn, đạt 109% kế hoạch, bình quân lương thực đạt 540 kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống còn hơn 25%. Để nâng cao thu nhập cho người dân, ngoài hai cây trồng chính là lúa và ngô, còn vận động nhân dân mở rộng diện tích các lại cây màu như lạc, đậu, đỗ, rau các loại để nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, Quảng Bạch đã thực hiện thành công việc đưa cây đỗ tương vào trồng trên diện rộng với diện tích thực hiện hơn 22 ha, sản lượng thu được hơn 30 tấn, đạt 148% kế hoạch đề ra. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản của xã cũng được duy trì, phát triển. Hiện nay, xã có hơn 470 con trâu, bò và hàng  nghìn con lợn, gia cầm các loại. Diện tích nuôi thả cá mở rộng được 7 ha, sản lượng ước đạt 9 tấn.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi thì công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cũng được quan tâm. Trong năm 2012 toàn xã trồng được hơn 130 ha rừng mới, đạt 100,9% kế hoạch; thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, nhân dân đã trồng được gần 10 ha cây hồng không hạt, nâng diện tích trồng hồng không hạt của toàn xã lên khoảng 25 ha.

Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch giao. Nhiều công trình đường liên thôn, kênh mương nội đồng… tiếp tục được xây dựng, tu sửa mới tạo điều kiện tốt cho nhân dân đi lại dễ dàng, có điều kiện mở rộng sản xuất. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, toàn xã có 244 hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa, 2 làng văn hóa và 3 đơn vị đạt đơn vị văn hóa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2013, Đảng bộ xã đã đề ra những nhiệm cụ thể: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt sản xuất vụ xuân; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; duy trì và phát triển đàn gia súc; mở rộng diện tích hồng không hạt; trồng mới 100 ha rừng; đlàm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng... Bên cạnh đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Lý Dũng

Xem thêm