Đảng bộ huyện Ngân Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá công tác năm 2012; sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển cây trồng vụ đông xuân có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2011 – 2015; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá công tác năm 2012; sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển cây trồng vụ đông xuân có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2011 – 2015; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2012, mặc dù trong năm thời tiết diễn biến phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, nhìn chung các chỉ tiêu về cây lương thực và một số cây trồng khác đều đạt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm là 4.180,6ha, tăng 8ha so với năm 2011; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 17.436 tấn, tăng 24 tấn so với năm 2011. Trong đó một số cây trồng chủ yếu như: Lúa 2.156,68ha, năng suất đạt 15,5 tạ/ha, sản lượng 9.146 tấn; ngô 2.023,96ha, năng suất đạt 40,9tạ/ha, sản lượng 8.290 tấn. Cây công nghiệp ngắn ngày là 617,48ha, năng suất đạt 18 tạ/ha, sản lượng đạt 1.111 tấn, tăng 68 tấn so với năm 2011; có 700ha diện tích đất nông nghiệp đạt giá trị 70 triệu đồng/ha.

78686
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã dành nhiều thời gian thảo luận về những mặt còn tồn tại trong công tác năm 2012

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 13 đã tập chung thảo luận, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân; những vấn đề trong công tác lãnh đạo, điều hành. Cụ thể như: Tổng đàn gia súc và đàn lợn giảm, tỷ lệ tiêm phòng đàn gia súc đạt thấp; thu ngân sách, trồng rừng chưa đạt kế hoạch, tình trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra; quản lý đất đai chưa chặt chẽ; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp; công tác triển khai một số chính sách còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 28,18%); số đối tượng liên quan đến ma tuý còn cao, số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tăng…

Qua đó, BCH huyện Ngân Sơn đã đề ra những giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục những tồn tại trên, cụ thể là: Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền tới người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các cây trồng mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, áp dụng các khoa học kỹ thuật; chú trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của các phòng ban chức năng và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương một số những kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ, Chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân huyện Ngân Sơn trong năm 2012. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế mà Đảng bộ và chính quyền huyện Ngân Sơn cần khắc phục, rút ra kinh nghiệm để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo. Cụ thể như: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn cao; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều diễn biến phức tạp; công tác trồng rừng và một số cây trồng chủ lực của huyện chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra; tổng đàn đại gia súc chưa phát triển…

BCH Đảng bộ huyện đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2013./.

Văn Lạ

Xem thêm