Đảng bộ huyện Chợ Đồn: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 khóa (XIX), nhiệm kỳ 2010 – 2015 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 khóa (XIX), nhiệm kỳ 2010 – 2015 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Dự hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 Đảng bộ huyện Chợ Đồn
 

Trong năm 2012, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sản xuất nông – lâm nghiệp được duy trì phát triển ổn định, tổng diện tích gieo cấy lúa ruộng cả năm đạt 4.115 ha, vượt 8,1% kế hoạch; diện tích cây ngô trồng được hơn 1.900 ha, vượt 7,9% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 27.500 tấn, vượt 3,4% kế hoạch, lương thực bình quân đạt 557 kg/người/năm, đạt 101,2% kế hoạch. Diện tích cây cam, quýt trồng mới đạt 71,9 ha, bằng 143% kế hoạch; một số mô hình thuộc chương trình khuyến nông – khuyến lâm, như mô hình chăm sóc cây quýt năm thứ 3 tại xã Rã Bản, mô hình phục tráng giống lúa Bao thai thực hiện tại xã Phương Viên cho kết quả tốt...

Mặc dù cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng của huyện đã quan tâm chỉ đạo phát triển chăn nuôi và phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên trong đợt rét cuối năm 2011 đầu 2012 toàn huyện đã có 57 con gia súc bị chết, thời điểm cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2012 xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) tại xã Yên Thượng, Đông Viên và thị trấn Bằng Lũng, đã tổ chức tiêu hủy 2.371 con gia cầm, thủy cầm. Tổng đàn trâu, bò hiện có 10.445 con, đạt 75,8% kế hoạch. Trồng rừng năm 2012 được 1.586 ha, đạt 79% kế hoạch. Tình hình sâu ong gây hại trên một số diện tích rừng trồng của huyện hiện chưa có biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện còn chậm, giải ngân vốn Chương trình 135 đạt thấp, sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường còn nhiều hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.  Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề nghị trong thời gian tới huyện Chợ Đồn cần xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể hơn nữa để việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Trong đó, các mục tiêu chủ yếu gồm: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 27.300 tấn, trồng mới 30 ha quýt, 60 ha hồng không hạt, 2.000 ha rừng, trồng 80 ha cây thuốc lá, 200 ha dong riềng, 176 ha đậu đỗ các loại…/.

Nông Vui

Xem thêm