Đảng bộ huyện Ba Bể: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị (mở rộng) khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị (mở rộng) khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 trình bày tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Sản xuất nông - lâm nghiệp được duy trì phát triển ổn định, tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm thực hiện đạt 107% kế hoạch; cây ngô tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 104% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 đạt 102% kế hoạch, bình quân lương thực đạt 600kg/người/năm. Thu ngân sách (tính đến ngày 30/11) đạt 90,7% kế hoạch tỉnh giao...

Đảng bộ huyện Ba Bể: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 ảnh 1

Trong năm đã kết nạp mới được 159 đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt, nghiêm túc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)…

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Trong đó, các mục tiêu chủ yếu gồm: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt từ 27.600 tấn trở lên; trồng 650 ha dong riềng; trồng mới 80 ha hồng không hạt, 10 ha cam - quýt; đàn trâu đạt từ 14.800 con, đàn bò đạt từ 7.700 con trở lên (cả giết mổ); sản lượng thủy sản khai thác đạt 190 tấn; thu ngân sách đạt 13,5 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là công tác giảm nghèo, trong năm 2012 thực hiện đạt quá thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 1,31% trong khi kế hoạch đề ra là giảm từ 8 - 10%). Đồng thời, kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2013./.


Tùng Vân

Xem thêm