Đảng bộ Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 04/01, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đảng bộ Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 để xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ một cách toàn diện trong Đảng bộ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022, có 08/08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như kết nạp đảng viên mới đạt 103%; 96% tổ chức cơ sở đảng, 83% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng và 16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chỉ tiêu tương ứng là 80%, 80%, 20% và 15%).

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ hiệu quả chưa cao; chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa đồng đều ở cơ sở, chưa kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên…

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đề ra mục tiêu: 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% chi bộ tổ chức kiểm điểm việc làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của đảng viên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ. 95% tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 82% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đạt được trong năm 2022; nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đề ra trong năm 2023 và nhấn mạnh một số nội dung: Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Đi đầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của tỉnh.

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 3Trao thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu, năm 2022; 14 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2022; 06 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2018-2022 và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022./.

Xem thêm