Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn cần đi đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, diễn ra chiều nay (09/01).
Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã kịp thời lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn cấp ủy, kết nạp đảng viên được thực hiện thường xuyên. Sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ đi vào nền nếp và từng bước đổi mới. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và lãnh đạo thực hiện đúng theo kế hoạch.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, duy trì và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; kịp thời ban hành các kết luận, nghị quyết các kỳ họp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chủ động trong công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo, định hướng hoạt động các tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Từ những nỗ lực trên, năm 2023 Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có 8/8 chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn Đảng bộ kết nạp được 98 đảng viên, vượt 22% so với Nghị quyết Đại hội, vượt 8% so với chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 3.229 đồng chí. Chỉ tiêu xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa của Đảng bộ đạt 91,4%, vượt 9,4% chỉ tiêu Nghị quyết...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; phân tích hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

8 CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ ĐỀ RA TRONG NĂM 2024

1. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. 100% chi bộ tổ chức kiểm điểm việc làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của đảng viên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ.

3. Mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; mở lớp bồi dưỡng an ninh, quốc phòng đối tượng 4 theo kế hoạch của Hội đồng QPAN tỉnh; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng quy hoạch cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Kết nạp 90 đảng viên mới; 90% số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó phấn đấu 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 15% tổ chức cơ sở đảng; các Đảng ủy cơ sở, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát 30% tổ chức đảng, các chi bộ cơ sở tiến hành kiểm tra 15% đảng viên trở lên.

6. Cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” đạt 95% trở lên, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

7. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 82% trở lên.

8. 90% tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có có ý nghĩa quan trọng, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phải tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương, năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đề xuất, tham mưu cho tỉnh xây dựng các chủ trương đúng đắn, hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2024.

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải cụ thể hóa, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên cần có tác phong làm việc năng động, sáng tạo, khơi dậy lòng tự hào, tự trọng, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát phải có được tiến hành có trọng tâm trọng điểm, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm theo đúng quy định. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Sáng tạo vận dụng các nguyên tắc, quy định trong công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt phải tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong đảng...

Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.
Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023./.

Xem thêm