Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy giải ngân và công tác giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2023 tổ chức sáng nay (09/02). Cùng dự Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đến ngày 31/01/2023, tỉnh Bắc Kạn giải ngân được 2.144.973 triệu đồng vốn đầu tư công năm 2022, đạt 63,5% kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ đầu tư rà soát số kế hoạch vốn chưa giải ngân để tham mưu UBND tỉnh đề nghị xem xét áp dụng Luật đầu tư công, kéo dài 100% số kế hoạch vốn năm 2022 chưa giải ngân sang thực hiện trong năm 2023.

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, năm 2021 các dự án chuyển tiếp sử dụng vốn trong nước chỉ chiếm 6,9% tổng số kế hoạch vốn. Do đó, năm 2022, tỉnh thực hiện chủ yếu là các dự án khởi công mới. Các chủ đầu tư chủ yếu thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và giải phóng mặt bằng nên giá trị giải ngân thấp. Trong khi các dự án ODA được giao kế hoạch vốn không tương ứng tỷ lệ vay lại được Trung ương giao. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt chưa cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 2.850.445 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương 768.905 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung là 2.081.540 triệu đồng. Hiện đã phân bổ chi tiết 2.443.304 triệu đồng. Tính đến ngày 06/02/2023, tổng giải ngân 36.191 triệu đồng, đạt 1,5% số kế hoạch vốn đã giao chi tiết.

Để giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra, Hội nghị thống nhất một số nội dung trọng tâm như: Xác định các giải pháp trong công tác phối hợp; thành lập tổ công tác đôn đốc các dự án đầu tư; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 vốn giao lớn, do đó cần sự chủ động, quyết liệt hơn nữa từ các sở, ngành, địa phương. Các chủ đầu tư cần lập biểu tiến độ chi tiết của từng dự án để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp giữa địa phương với các ngành… để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo: Nhiệm vụ giải ngân năm 2023 là rất lớn, vì vậy đề nghị các đơn vị, địa phương ngay từ những ngày, tháng đầu năm cần phải khắc phục hạn chế, tận dụng những điều kiện thuận lợi để triển khai công tác giải ngân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch./.

Xem thêm