Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày 25/12, Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 1017. Đồng chí Triệu Đức Lân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Ngày 25/12, Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 1017. Đồng chí Triệu Đức Lân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2012 - 2017 ảnh 1

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức và hoạt động. Các cấp Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, từng bước hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là trong công tác tham gia xây dựng pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Từ năm 2007 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến cho 20 dự thảo luật, pháp lệnh; 31 dự thảo nghị định; 50 văn bản quy phạm pháp luật; tiến hành kiểm tra trên 1.512 văn bản của tỉnh, huyện, xã; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hơn 1.300 buổi với trên 100.000 lượt người tham gia. Thực hiện tư vấn pháp luật cho trên 2.300 trường hợp, đại diện tham gia bào chữa tại phiên toà được 21 vụ việc…

Tuy nhiên, hoạt động của các cấp Hội cũng còn những mặt hạn chế, đó là: Một số cấp Hội hoạt động chưa thực sự rõ nét, còn nhiều lúng túng trong xây dựng nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện; chưa phát triển được các tổ chức Hội tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; nội dung sinh hoạt của Hội còn nghèo nàn, nên chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia...

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, cụ thể là: Tiếp tục bổ sung, kiện toàn các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm duy trì các mặt hoạt động liên tục, hiệu quả; xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội; Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò vị trí của tổ chức Hội Luật gia trong công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật; thực hiện tư vấn cho chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo yêu cầu; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng tư vấn, đạo đức nghề nghiệp cho tư vấn viên; chủ động tham gia công tác hoà giải ở cơ sở; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân; chú trọng tư vấn, trợ giúp pháp luật cho các đối tượng người nghèo, hộ chính sách. Tích cực tham gia giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc tham gia xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn lần thứ III đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 16 người. Đồng chí Hoàng Gia Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2012 - 2017./.
 

Xem thêm