Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII thành công tốt đẹp

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Chiều 07/10, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên làm việc thứ nhất của BCH khóa mới, BCH đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm 05 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí. Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; các đồng chí: Hà Văn Nghiên, Lê Đắc Phượng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 06 đồng chí.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội.

Tại phiên Bế mạc, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH, biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen.
Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen.

Dịp này, Đại hội đã trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022; 11 tập thể và 17 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh hội vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội giai đoạn 2017-2022 và thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Phương Thùy

Xem thêm