Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm lần thứ V

Ngày 13/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Pác Nặm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Hội CCB huyện Pác Nặm có 945 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 cơ sở hội với 73 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các tổ chức Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Phối hợp với các ban, ngành tổ chức 62 lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao KHKT cho hơn 1.900 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 914 lượt hộ hội viên vay với tổng dư nợ trên 49,5 tỷ đồng; xây dựng Quỹ Hội với số tiền khoảng 630 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 142 lượt hội viên vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần giảm 73 hộ nghèo, cận nghèo. Hội viên tham gia hiến 18.638m2 đất; đóng góp 4.514 ngày công và hơn 100 triệu đồng tiền mặt xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được 06 nhà với số tiền 430 triệu đồng... Có 91 tập thể và 220 cá nhân Hội CCB huyện được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện phấn đấu hằng năm kết nạp 15 hội viên mới trở lên; 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội; 100% cán bộ và trên 90% hội viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hội viên và CCB; 90% trở lên Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", 95% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; mỗi năm giảm 6% hộ hội viên nghèo, 10% hộ hội viên cận nghèo...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa mới gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh. Đồng chí Ma Văn Nhạc tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Thanh Hảo

Xem thêm