Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông lần thứ XV

Ngày 13/7, Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có 124 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên của huyện.

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông khóa XV.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông khóa XV.

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Thông qua các hoạt động “Tháng Thanh niên”,“Chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện Hè”, “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”... với các công trình, phần việc thanh niên thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị làm lợi trên 5,4 tỷ đồng. Duy trì thường xuyên các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện”... Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã thành lập 14 đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2022- 2027, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bạch Thông khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: 100% cán bộ, 90% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện các cuộc vận động của Đoàn; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đăng ký tham gia thực hiện “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”; 100% cơ sở Đoàn thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”; mỗi năm huy động nguồn lực xây dựng ít nhất 14 công trình thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn Thanh niên xã, thị trấn xây dựng và duy trì ít nhất 14 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; mỗi năm trồng ít nhất 5.000 cây xanh; mỗi năm Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 01 hộ nghèo, cận nghèo...

Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại Đại hội.
Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông khóa XV gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vũ Mão- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông khóa XIV được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022- 2027.

Dịp này, Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông đã khen thưởng 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017- 2022./.

Bích Phượng

Xem thêm