Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Thuần Mang

Chiều 28/11, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thuần Mang và xã Thượng Quan (Ngân Sơn) sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Dự cuộc tiếp xúc có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 28/11, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thuần Mang và xã Thượng Quan (Ngân Sơn) sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Dự cuộc tiếp xúc có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc tiếp xúc Đại biểu Quốc hội đã báo cáo trước cử tri kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trung ương và địa phương từ trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đến nay.

ẻte

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thuần Mang (Ngân Sơn)

Sau khi nghe Đại biểu Quốc hội báo cáo, cử tri xã Thuần Mang và Thượng Quan đều nhất trí với các nội dung đồng thời nêu một số ý kiến, kiến nghị với các đại biểu. Cụ thể; cử tri xã Thượng Quan đề nghị Nhà nước hỗ trợ cho các hộ có trâu, bò bị chết tại khu vực mỏ Nà Diếu vì đến nay đã có kết luận nguyên nhân trâu bò chết; một số khó khăn trong hoạt động của chức danh công an viên và thôn đội trưởng sau khi sáp nhập và sắp xếp lại; cử tri xã Thuần Mang đề nghị được giải thích rõ hơn về việc đánh giá, chấm điểm trong rà soát hộ nghèo; đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến kênh mương của thôn Nà Chúa và đầu tư kéo điện cho 07 hộ dân trong thôn; cử tri đề nghị tăng mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có thân nhân là liệt sĩ; tăng mức phụ cấp cho người thực hiện nhiệm vụ không chuyên trách tại các thôn và cán bộ Thú y viên- nông dân…

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã để chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời và giải quyết đặc biệt là những nội dung liên quan tới công tác rà soát hộ nghèo, chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại các thôn. Đại diện chính quyền huyện Ngân Sơn và xã Thuần Mang đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri và giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền. 

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến của cử tri huyện Ngân Sơn đồng thời làm rõ hơn những nội dung cử tri quan tâm  như công tác xây dựng cơ bản hiện nay, đối với chính quyền cấp xã cần nắm rõ quy định về các danh mục đầu tư công trên địa bàn do vậy để triển khai được các công trình phải có kế hoạch đưa vào danh mục đầu tư. Đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo còn có những quy định, hướng dẫn chưa phù hợp với thực tế hiện nay nhất là việc định giá tài sản của hộ dân trong việc chấm điểm. Những vấn đề liên quan tới chủ trương sáp nhập, sắp xếp tinh gọn bộ máy ở các cấp, đại biểu sẽ tiếp thu và có những kiến nghị tới cấp có thẩm quyền. Các ý kiến khác được Đoàn tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm