Đại biểu Nguyễn Thị Thủy: Kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ