Đại biểu Hoàng Văn Hữu: Kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ khu vực miền núi phía Bắc

Đó là một trong những kiến nghị của đại biểu Hoàng Văn Hữu- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn trong phiên thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV vào chiều 10/01.

Đại biểu Hoàng Văn Hữu phát biểu thảo luận từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu Hoàng Văn Hữu phát biểu thảo luận từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu Hoàng Văn Hữu bày tỏ sự nhất trí với các nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu cho rằng trong bối cảnh hiện nay, để giải quyết các vấn đề cấp bách, cũng như tạo đà phục hồi và cơ cấu lại nền kinh tế đất nước, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Trong ngắn hạn là kích thích tổng cầu, tạo việc làm, tiêu thụ hàng hóa, trong dài hạn là phát triển hạ tầng chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thực tế thực hiện các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã phát sinh một số yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi và tiến độ hoàn thành Dự án, trong đó chủ yếu là khó khăn về huy động vốn do tổng mức đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Do đó, để bảo đảm triển khai thành công Dự án, tôi đồng tình với kiến nghị của Chính phủ về thực hiện đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn Nhà nước. Đây cũng là một hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư cho các chương trình, dự án tiếp theo.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua nhiều địa phương, chiếm dụng diện tích rừng lớn. Do vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đại biểu Hoàng Văn Hữu đề nghị Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đại biểu cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với việc Quốc hội cho phép chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng làm vật liệu thông thường để thực hiện Dự án như dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý, đề nghị Chính phủ sớm có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương điều chỉnh quy hoạch mỏ, kế hoạch khai thác, đảm bảo khi triển khai thi công đáp ứng yêu cầu cung cấp vật liệu cho Dự án.

Đại biểu nhấn mạnh, trong hệ thống giao thông của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, vận tải đường bộ vẫn chiếm ưu thế quan trọng nhất, nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, chủ yếu từ ngân sách nhà nước và vốn ODA. Việc kêu gọi đầu tư theo các phương thức xã hội hóa gặp nhiều khó khăn do hiệu quả tài chính thấp, trong khi suất đầu tư lớn vì điều kiện địa hình, thủy văn phức tạp. Việc thực hiện Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, thì các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc vẫn là những địa phương khó khăn nhất trong tiếp cận tuyến đường cao tốc này. Vì vậy, bên cạnh việc tập trung đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đại biểu Hoàng Văn Hữu đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt là đầu tư các tuyến cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang, Bắc Kạn - Cao Bằng, Sơn La - Điện Biên; đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 3, một số tuyến đường có tính bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa kết nối giao thông giữa các vùng, miền, tạo cơ sở liên kết vùng, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới của Tổ quốc./.

Nông Vui

Xem thêm