Đại biểu HĐND tỉnh TXCT xã Địa Linh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/12, tổ đại biểu số 01, HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Địa Linh (Ba Bể) sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bắc Kạn; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X; kết quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo của Ủy ban MTTQVN cấp huyện tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh...

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị như: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tăng mức hỗ trợ hoạt động cho các hội, đoàn thể cấp xã, vì hiện nay mức hỗ trợ thấp trong khi có nhiều hoạt động. Đề nghị cấp kinh phí để khắc phục tuyến mương Khuổi Hẩu để hoạt động tốt hơn, vì hàng năm thường bị sạt lở. Đề nghị cấp kinh phí để bê tông hóa đường sản xuất vào khu vực Nà Hin; cấp kinh phí đầu tư đường điện cho một số hộ dân chưa có khả năng kinh phí để tự kéo điện. Đường điện hạ thế ở thôn Nà Đúc, đoạn qua một số hộ dân còn thấp, tiềm ẩn nguy hiểm, cần có biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn. Việc rà soát các tiêu chí hộ nghèo ở địa phương vẫn còn bất cập, chưa chính xác…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo xã Địa Linh và lãnh đạo huyện Ba Bể trả lời trực tiếp theo thẩm quyền. Một số ý kiến khác được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan trả lời cử tri trong thời gian tới./.

Xem thêm