Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Na Rì tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Loan

Sáng 31/7, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 và đại biểu HĐND huyện Na Rì đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, và Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Vũ Loan (Na Rì).

Sáng 31/7, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 và đại biểu HĐND huyện Na Rì đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, và Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Vũ Loan (Na Rì).

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Na Rì tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Loan ảnh 1

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX. Đại biểu HĐND huyện Na Rì báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XIX.

Cử tri xã Vũ Loan nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Vũ Loan nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri xã Vũ Loan đã nêu một số kiến nghị như: Cử tri thôn Pác Thôm kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường vào thôn, hỗ trợ làm cầu dân sinh cho nhóm hộ Khuổi Vạc, còn 16/31 hộ dân chưa có điện, tệ nạn nghiện hút ma túy có chiều hướng gia tăng; cử tri thôn Pò Duốc đề nghị quan tâm làm đường cho nhân dân nhóm hộ Khuổi Khuông, có chiều dài 3,5km, đầu tư kéo điện cho 15 hộ dân Khuổi Khuông; đại diện cử tri Trường PTDT bán trú THCS và Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Vũ Loan đề nghị hỗ trợ tiền điện cho học sinh ở trường bán trú; cử tri xã Vũ Loan kiến nghị Chương trình 135 năm 2018 hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn đối ứng mua trâu cao, gây khó khăn cho các hộ nghèo và cận nghèo; cử tri thôn Khuổi Phầy mong muốn được hỗ trợ làm cầu, đường để thuận lợi cho việc đi lại, hiện thôn chưa có điện lưới quốc gia…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vũ Loan đã được lãnh đạo các cấp tiếp thu, một số ý kiến thuộc thẩm quyền được giải trình tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển tới các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

Tùng Vân

Xem thêm