Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, trọng tâm vào các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp

BBK- Phiên thảo luận ngày 10/12 tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X, đại biểu HĐND tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, trọng tâm vào các dự thảo báo cáo, tờ trình.

Đề nghị làm rõ mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia hoạt động xóa mù chữ

Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là mức chi đối với các đối tượng tham gia hoạt động xoá mù chữ được quy định tại Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở để chứng minh đâu là người tham gia hoạt động tuyên truyền để được hỗ trợ 200.000 đồng/đối tượng đến lớp và đâu là những người tự nguyện đến lớp không cần người tuyên truyền. Việc chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xoá mù chữ, trường hợp trả thù lao bao gồm giáo viên trong biên chế đã có lương và người tình nguyện đều hưởng cùng mức thù lao thì có phù hợp không?

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Đoàn Văn Hương giải trình ý kiến của các đại biểu.
Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Đoàn Văn Hương giải trình ý kiến của các đại biểu.

Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh làm rõ khả năng bố trí kinh phí để thực hiện nghị quyết; bổ sung báo cáo đánh giá tác động của nghị quyết đối với việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, trong đó làm rõ mục tiêu xóa mù chữ của giai đoạn này so với kết quả thực hiện của giai đoạn trước, làm rõ sự tác động của nghị quyết đối với việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, bổ sung biểu thuyết minh các mức chi của dự thảo nghị quyết trong đó có so sánh với mức đang thực hiện và quy định của các thông tư. Từ đó rà soát lại các mức chi trong dự thảo nghị quyết cho phù hợp với thực tế.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng và Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Đoàn Văn Hương tiếp thu và giải trình làm rõ.

Nhất trí việc xây dựng sân vận động tỉnh 8.000 chỗ ngồi

Các đại biểu nhất trí với việc giảm quy mô sân vận động tỉnh từ 10.000 xuống còn 8.000 chỗ ngồi là phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Liên quan đến các nội dung trong dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ đại biểu đề nghị làm rõ hơn khả năng cân đối nguồn vốn đối với số vốn tăng thêm của dự án (tăng 72 tỷ) từ ngân sách tỉnh (tăng 60 tỷ đồng) và thành phố (tăng 12 tỷ đồng). Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc sử dụng nguồn vốn của tỉnh để hỗ trợ dự án như trên có ảnh hưởng đến nguồn lực thực hiện các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn này không?

Đại biểu Cao Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể cho rằng: Việc điều chỉnh dự án theo hướng giảm quy mô đầu tư, tăng tổng mức cho thấy công tác lập chủ trương đầu tư chưa sát thực tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương nâng cao công tác khảo sát, lập chủ trương đầu tư đảm bảo kỹ lưỡng, hiệu quả, sát thực tế, hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Đại biểu Nông Quang Nhất thảo luận tại tổ.
Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thảo luận tại tổ.

Đại biểu Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ quan điểm nhất trí giảm quy mô xuống còn 8.000 chỗ ngồi. Nhưng phần chi đối ứng của tỉnh và thành phố cần được cam kết đảm bảo đầy đủ. Phải có phương án, bố trí kinh phí cho việc duy tu, bảo dưỡng công trình thường xuyên sau khi hoàn thiện.

Ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị bổ sung nội dung “Đầu tư mua sắm thiết bị” vào quy mô dự án sau điều chỉnh. Theo đó đầu tư mua sắm trạm biến áp cho dự án để thuận lợi cho quá trình hậu kiểm, kiểm toán dự toán về sau.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hạng mục san nền của dự án có diện tích 20ha, chiếm phần lớn kinh phí thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy mô dự án giảm, không đầu tư nhiều hạng mục nhưng diện tích san nền vẫn giữ nguyên (20ha) có thực sự phù hợp?

Ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tiếp thu, giải trình./.

Nông Vui

Xem thêm