Cựu chiến binh Pác Nặm phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB huyện Pác Nặm luôn gương mẫu tích cực tham gia phát triển kinh tế, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa phương.

CCB Quách Văn Giai, thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương
CCB Quách Văn Giai, thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.

Hội CCB huyện Pác Nặm có 945 hội viên sinh hoạt tại 11 hội cơ sở. Triển khai thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của hội viên.

Để tạo thêm nguồn lực, nhất là nguồn vốn vay, các cấp Hội đã tăng cường hỗ trợ, giúp hội viên CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đến nay, tổng số vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH đạt trên 49 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng Quỹ hội, hiện nay tổng Quỹ hội hiện có trên 630 triệu đồng, qua đó hỗ trợ, giúp đỡ 142 lượt hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Hội thường xuyên phối hợp với địa phương tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên về trồng trọt, chăn nuôi.

Là Chi hội trưởng Hội CCB thôn Nà Coóc (xã Bộc Bố), với sự nhạy bén và lòng kiên trì của bản thân, những năm gần đây, CCB Quách Văn Giai tập trung trồng rừng, làm ao nuôi cá và xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, nuôi vịt thương phẩm. Hiện gia đình ông có 3ha rừng mỡ, hằng năm nuôi 25 – 30 con lợn thịt, 3 con lợn nái sinh sản, khoảng 100 con vịt, nhờ đó đem lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Từ năm 2017 2021, gia đình ông luôn đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện”.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật về thực hiện có hiệu quả công tác vận động hội viên thu quỹ Hội, phát triển kinh tế như: Hội CCB xã Bộc Bố; Hội CCB xã Giáo Hiệu với phong trào Hội CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; CCB Mô Văn Phương ở xã Cao Tân tham gia mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; CCB Chu Văn Viên ở xã Nhạn Môn tích cực hỗ trợ cho hội viên vay vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH... Nhiệm kỳ qua, số hộ hội viên nghèo, cận nghèo giảm 73 hộ, bằng 331% so với Nghị quyết của Hội đề ra; số hộ khá tăng 56 hộ, hộ giàu tăng 201 hộ. Đến nay, Hội còn 179 hộ hội viên nghèo, 120 hộ hội viên cận nghèo.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng và nội dung công tác lớn, các cơ sở Hội CCB trong huyện tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017 – 2021, có 182 hội viên hiến trên 18.000m2 đất, các cấp Hội ủng hộ trên 106 triệu đồng góp phần cùng địa phương hoàn thành một số tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó, hội viên CCB luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, ở địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. 

Ông Ma Văn Nhạc- Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hoạt động của Hội ngày càng phong phú và đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phối hợp cùng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Pác Nặm tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, động viên hội viên giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phối hợp với các tổ chức, chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Nghĩa

  •  

Xem thêm