Cung cấp thông tin về những điểm mới và khó khăn trong thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Chiều 25/4, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi, cung cấp thông tin về những điểm mới và khó khăn trong thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định hành vi vi phạm hành chính đối với những trường hợp vi phạm gắn với công trình xây dựng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Cục Quản lý thị trường và Chi cục Kiểm lâm về lập biên bản vi phạm hành chính; chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công an tỉnh chia sẻ kinh nghiệm về chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính./.

Việt Bắc

Xem thêm