Cụm thi đua khen thưởng các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 08/1, huyện Na Rì đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cụm thi đua khen thưởng các huyện, thành phố năm 2023 và ký giao ước thi đua năm 2024.
Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2024.

Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng thu ngân sách trong toàn Cụm thi đua đạt trên 490 tỷ đồng. An sinh xã hội, các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra điểm "nóng" về tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Các phong trào thi đua được triển khai toàn diện, tiêu biểu như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại hạn chế và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó tập trung chủ yếu vào công tác thu ngân sách; các chỉ tiêu thực hiện xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư…

Dịp này, Cụm thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố đã bỏ phiếu thống nhất suy tôn thành phố Bắc Kạn nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, các huyện Chợ Mới và Ngân Sơn nhận Bằng khen của UBND tỉnh; bầu đơn vị huyện Pác Nặm làm Cụm trưởng, huyện Ngân Sơn làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2024.

Các địa phương trong Cụm đã tổ chức ký Giao ước thi đua năm 2024./.

Xem thêm