Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết năm 2022

Sáng 25/11, tại Bắc Kạn, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí Nông Đình Nhạ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn- đơn vị Cụm trưởng; Lương Văn Kích, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn - đơn vị Cụm phó đồng chủ trì.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong năm 2022, công tác thi đua của Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua luôn được chú trọng. công tác xây dựng chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới. Nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhân dân. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Đại biểu Nguyễn Thị Nhược, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tuyên quang phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu Nguyễn Thị Nhược, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tuyên quang phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của Hội chưa đồng đều ở cơ sở, chủ yếu là hoạt động lồng ghép. Công tác trao đổi thông tin, báo cáo, việc phối hợp trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả. Các phong trào thi đua và các mặt công tác Hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời...

Hội nghị  đã quán triệt, trao đổi về phương hướng, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận đưa ra những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội, của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua theo kế hoạch phát động của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và của Cụm thi đua. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt việc góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương…

Hội nghị nhất trí phân công Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang là đơn vị Cụm trưởng, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai là đơn vị Cụm phó năm 2023.

Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2023.
Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2023.

Sau phát động phong trào thi đua, Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã ký giao ước thi đua năm 2023./.

Nông Vui

Xem thêm