Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 28/7, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc dự.

Các đồng chí: Lê Ánh Dương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang, đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2022; Đinh Quang Tuyên-  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Cụm thi đua chính là môi trường lành mạnh để các đơn vị thành viên cùng nỗ lực phấn đấu thi đua và cũng là điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển. Đối với tỉnh Bắc Kạn, được tổ chức Hội nghị này là niềm vinh dự lớn. Đây là dịp để Bắc Kạn được trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh bạn…

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm công tác TĐKT của các tỉnh trong Cụm tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phát động phù hợp, thiết thực với từng địa phương nên đã động viên, khích lệ được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đều khắp. Công tác khen thưởng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đảm bảo tính đại diện, tính nêu gương học tập trong cộng đồng…

Đồng chí Hoàng Việt Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận.
Đồng chí Hoàng Việt Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận.

Hoạt động của Cụm thi đua tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực và nền nếp; công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó công tác TĐKT còn một số hạn chế như chất lượng một số phong trào còn chưa cao; việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ở một số địa phương chưa toàn diện, chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế…

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Cụm thi đua cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Cụm cần: Đổi mới phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng phát động. Tiếp tục tăng cường hơn nữa về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của phong trào thi đua. Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp…/.

Nông Vui

Xem thêm