Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 14/11, tại tỉnh Bắc Kạn diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Cụm thi đua 07 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm thi đua gồm: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái và Hoà Bình.

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn- Cụm trưởng Cụm thi đua báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022; kết quả kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đồng thời thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch gắn với phong trào thi đua khen thưởng, nhìn nhận những tồn tại hạn chế và đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn công tác thi đua – khen thưởng trong năm 2023.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, cụm thi đua đã thống nhất bỏ phiếu bầu ra các đơn vị xuất sắc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua  gồm Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho các đơn vị còn lại. Thống nhất bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên làm cụm trưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình làm cụm phó Cụm thi đua năm 2023./.

Phương Thảo

Xem thêm