Cục thuế tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 04/01, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023 tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 800 tỷ đồng và UBND tỉnh giao là 971,55 tỷ đồng. Kết quả, thu nội địa được 837,5 tỷ đồng, đạt 104,7% so với dự toán của Bộ Tài chính, bằng 86,2% dự toán Tỉnh giao, tăng 1,8% so với năm 2022.

Có 07/14 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao, đặc biệt là thu từ khu vực ngoài quốc doanh vượt 5,8% so với dự toán và tăng 20,6% so với năm 2022, đây là khoản thu nhiều năm trước không hoàn thành dự toán giao và có bước tăng trưởng cao trở lại. Có 06/09 đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao gồm: TP. Bắc Kạn đạt 101,7% dự toán tỉnh, huyện Bạch Thông 115,1%, Chợ Mới 120,7%, Na Rì 128,7%, Ngân Sơn 102,7%, Pác Nặm 118,5%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và đưa ra các giải pháp, đồng thời nhận định mặc dù kinh tế của tỉnh chưa có bước đột phá, nguồn thu còn nhỏ lẻ, không bền vững, kinh tế tỉnh tăng trưởng thấp hơn so với cả nước nhưng với tinh thần quyết tâm cao, thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đã vượt 4,7% so với dự toán Bộ Tài chính giao, 06/09 đơn vị thu hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao đây là cơ sở để năm 2024 ngành Thuế tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ thu.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Năm 2024, ngành Thuế đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2024 được Bộ Tài chính giao là 930 tỷ đồng, tỉnh giao là 1.010 tỷ đồng; đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách TTHC, tiếp tục triển khai tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trọng tâm là công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử với 13 Đề án thành phần theo các lĩnh vực quản lý thuế....

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang chỉ đạo: Năm 2024 kế hoạch giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đối với tỉnh cao, do đó ngay từ những ngày, tháng đầu năm các ngành, địa phương cần tập trung cao độ chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đảm bảo nguồn thu. Đề nghị ngành Thuế tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong công tác thu ngân sách, tạo sức cạnh tranh cho tỉnh. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất tạo nguồn thu...

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp thu ngân sách năm 2023.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp thu ngân sách năm 2023.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp thu ngân sách đạt và vượt trước thời hạn dự toán giao năm 2023./.

Xem thêm