Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 11/01, Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Tới dự có ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; đại diện lãnh đạo Sở Công thương.

Năm 2022, Công ty bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được EVNNPC giao và đặc điểm, tình hình của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng và đời sống Nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể: Điện thương phẩm năm 2022 đạt 266,9 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2021; giá bán điện bình quân đạt 1.908,2 đồng/kWh, tăng 2,7 đồng/kWh so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất điện năng 5,6%, giảm 0,02% so với kế hoạch Tổng Công ty giao.

Năm 2023, Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, tài chính, đầu tư xây dựng năm 2023 do Tổng Công ty giao gắn với triển khai, thực hiện chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Công ty Điện lực Bắc Kạn và 5 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Công ty Điện lực Bắc Kạn và 5 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị Công ty, Sở Công thương quan tâm đề xuất tỉnh các nội dung về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện trên địa bàn, nhất là trong triển khai các dự án có thu hồi đất không qua đấu giá; chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời công tác đầu tư, phát triển lưới điện, trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất… đối với các dự án ngành Điện và công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các phòng, đội, đơn vị đạt giải trong các đợt thi đua nước rút, thi đua toàn diện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các phòng, đội, đơn vị đạt giải trong các đợt thi đua nước rút, thi đua toàn diện.

Đồng thời đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV thị trấn Nà Phặc; thực hiện tốt công tác SXKD, dự báo các phụ tải, quản lý, điều hành và cải thiện chỉ tiêu về sản xuất khác. Thực hiện kế hoạch chi phí biến động cần lưu ý đến các hình thái thiên tai để vận dụng phù hợp với đơn vị./.

Xem thêm