Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Ngân Sơn

Huyện Ngân Sơn luôn quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng chú trọng quán triệt, triển khai các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các nghị định, thông tư, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác quản lý khoáng sản, lâm sản đến cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn.

Người dân xã HIệp Lực chăm sóc rừng trồng
Người dân xã Hiệp Lực chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và rừng tự nhiên.

Đồng thời, ban hành các quyết định, kế hoạch giai đoạn, hằng năm để triển khai thực hiện và một số văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức tuyên truyền gần 340 cuộc với hơn 13.000 lượt người nghe; ký cam kết không vi phạm Luật Lâm nghiệp 4.153 bản, phát tờ rơi 1.500 bản. 

Ông Hoàng Văn Trường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn chia sẻ: Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; đổi mới nội dung tuyên truyền ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, phương pháp rõ ràng, dễ hiểu để người dân biết và thực hiện. Tuy nhiên, do địa bàn rộng khó kiểm tra, kiểm soát được thường xuyên; một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa sinh sống chủ yếu dựa vào rừng, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên thời gian qua vẫn còn có những vụ việc phát, phá rừng trái pháp luật xảy ra.

Theo thống kê của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện xảy ra 227 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó đã xử lý hành chính 216 vụ; chuyển cơ quan Công an điều tra khởi tố hình sự 08 vụ, số tiền xử phạt hành chính hơn 3,7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Phá rừng trái pháp luật 101 vụ việc; khai thác rừng trái pháp luật 39 vụ việc; cất giữ, tàng trữ lâm sản trái pháp luật 41 vụ… Tổng số tang vật vi phạm bị tịch thu hơn 594m3 gỗ tròn các loại; 0,539m3 gỗ xẻ; 65,8 ster củi; 5,1 ster ván bóc; 17 dao phát; 01 búa chặt; 01 cưa tay; 14 cưa xăng; 01 ô tô; 02 máy tời gỗ. Tổng số tiền bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hơn 393 triệu đồng.

Hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng được huyện Ngân Sơn chỉ ra đó là: Tình trạng phá rừng, khai thác rừng, cất giữ, tàng trữ lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra, chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để. Còn nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành, trong đó một số vụ việc đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt theo quy định. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả chưa cao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của một số xã chưa cao, còn phó mặc cho cán bộ kiểm lâm địa bàn. Công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn chưa chặt chẽ, linh hoạt.

Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn Nguyễn Trọng Lăng cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; tập trung ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Có giải pháp thực hiện triệt để việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đang trong thời hiệu thi hành nhưng chưa thực hiện./.

Văn Lạ

Xem thêm