Công tác Hội và phong trào nông dân ở Chợ Mới

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, nhưng Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Công tác Hội và phong trào nông dân ở Chợ Mới ảnh 1
Nông dân xã Hòa Mục chăm sóc rừng trồng.

Trong công tác tuyên truyền, Hội Nông dân huyện đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được 414 buổi, với hơn 14.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội chú trọng vận động cán bộ, hội viên nông dân phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phát động hội viên tham gia các hoạt động trồng rừng, quản lý, bảo vệ chăm sóc diện tích trồng mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Dưa chuột, ớt, khoai tây...

Các phong trào về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống hội viên, tiếp tục được Hội Nông dân huyện triển khai đồng bộ tại các tổ chức hội trên địa bàn. Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các hội viên tham gia sôi nổi. Năm 2021, Hội Nông dân huyện có 1.274 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Cuối năm kết quả xét đạt 588 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi cho hội viên; thực hiện ủy thác cho các đối tượng theo chương trình vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, Hội thực hiện các công đoạn ủy thác cho vay đạt hơn 90,5 tỷ đồng cho 1.632 hộ vay. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội phối hợp với Ngân hàng Liên Việt triển khai hơn 9 tỷ đồng cho 199 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp hội triển khai rộng khắp. Trong năm 2021, các tổ chức hội trên địa bàn đã vận động hội viên hiến 735m2 đất vườn đồi để mở đường; góp 93,2 triệu đồng và 1.825 ngày công lao động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn; tu sửa 18,3km đường thôn bản và liên thôn, nạo vét 18,6km kênh mương để phục vụ cho tưới tiêu trong sản xuất. Tiếp tục duy trì 86 mô hình sạch nhà tốt ruộng. Vận động 5.605 hội viên đăng ký Gia đình văn hóa, đến cuối năm xét đạt 4.820 hộ hội viên đạt Gia đình văn hóa.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, giảm hộ hội viên nghèo, xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh./.

L.D

Xem thêm