Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2023):

Công tác Dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hành dân vận. Công tác dân vận được coi là nhiệm vụ không chỉ của những người làm công tác dân vận mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Năm 2021, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường nội thị với tổng mức đầu tư gần 124 tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư với nguồn vốn lớn, có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu mở rộng không gian phát triển của thị trấn. Để dự án triển khai có hiệu quả, ngay từ khi chuẩn bị đầu tư, cấp uỷ, chính quyền thị trấn Phủ Thông đã khẩn trương vận động các hộ dân có đất trong diện giải phóng mặt bằng đồng thuận với việc triển khai dự án và mức hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó, tuyến đường đang được triển khai thi công thuận lợi.

Một góc thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Một góc thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Thực hiện chương trình chuyển đổi số, đầu tháng 10/2023, thị trấn Phủ Thông đã triển khai mô hình chợ 4.0 tại chợ trung tâm thị trấn Phủ Thông. Cấp ủy, chính quyền đã huy động sự vào cuộc của tất cả cán bộ, đảng viên, Nhân dân để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân về lợi ích của chợ 4.0. Qua triển khai cơ bản các tiểu thương, người dân đều tích cực hưởng ứng…

Thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác dân vận, lắng nghe ý kiến Nhân dân, dựa vào dân để triển khai thực hiện thì ở đó các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng sớm được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Để phát huy sức mạnh của công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, sâu rộng trong toàn tỉnh. Với nhận thức phong trào “Dân vận khéo” là trách nhiệm tiên phong của tổ chức đảng, hằng năm có trên 90% tổ chức đảng trên toàn tỉnh đăng ký thực hiện các mô hình Dân vận khéo.

Cấp ủy, chính quyền xã Lương Thượng (Na Rì) thăm nắm, thực hiện công tác dân vận tại thôn Khuổi Nộc.

Cấp ủy, chính quyền xã Lương Thượng (Na Rì) thăm nắm, thực hiện công tác dân vận tại thôn Khuổi Nộc.

Thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì có 146 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông từ tỉnh Cao Bằng về định cư từ những năm 1986. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn khi có đến 109 hộ nghèo. Chi bộ Khuổi Nộc hiện có 26 đảng viên, các đảng viên đã phát huy vai trò của mình, trở thành những đầu tàu gương mẫu ở chòm xóm, thôn…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận mà bà con Nhân dân thôn Khuổi Nộc đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đường giao thông nội thôn đã được bê tông hóa, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang theo cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, hằng năm có trên 93% hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đặc biệt, thôn giữ vững tiêu chí về an ninh trật tự, nhiều năm liền trong thôn không có người nghiện ma túy.

Theo thống kê của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hiện Bắc Kạn có hơn 2.500 mô hình Dân vận khéo đang được triển khai thực hiện ở các lĩnh vực, tập trung vào việc thực hiện 4 chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Các mô hình được triển khai với số lượng lớn, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương đã góp phần khơi dậy sự đồng thuận và sức mạnh của Nhân dân với việc thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục có nhiều bổ sung mới về lãnh đạo công tác dân vận, trong đó đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước; phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ngày 30/7/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 23-QĐ/TW về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 22-QC/TU ngày 30/12/2021 về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn để triển khai, tổ chức thực hiện; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cán bộ Ban Dân vận trên đường thăm nắm tình hình của bà con nhân dân tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể.

Cán bộ Ban Dân vận trên đường thăm nắm tình hình của bà con nhân dân tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể.

Qua 02 năm triển khai, công tác dân vận đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, triển khai đảm bảo theo yêu cầu, các cấp ủy Đảng đã trực tiếp, thường xuyên quan tâm hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”.

Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của tỉnh, vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh xác định: nhiệm kỳ này, ngoài các chỉ tiêu nhiệm kỳ có khả năng đạt và vượt vẫn có những chỉ tiêu dự kiến đạt thấp hoặc khó đạt. BCH Đảng bộ tỉnh cũng xác định làm tốt công tác dân vận, huy động sự đồng thuận của Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đưa ra.

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm và nỗ lực chung của toàn Đảng bộ tỉnh, công tác dân vận sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy dân chủ, nhất là vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững./.

Xem thêm