Viettel Bắc Kạn với cuộc cách mạng 4.0

Viettel Bắc Kạn với cuộc cách mạng 4.0

BBK -Chuyển đổi số là “chìa khóa” mở ra không gian phát triển mới để thay đổi phương thức quản lý của hệ thống chính trị, mô hình sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, Chi nhánh Viettel Bắc Kạn đã, đang nỗ lực cùng tỉnh Bắc Kạn thực hiện cuộc cách mạng 4.0.