Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

BBK -Chiều 03/02, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 03 trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì.