Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Những năm qua, công đoàn các cấp tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ).
Trường THCS Bộc Bố (Pác Nặm) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024.

Trường THCS Bộc Bố (Pác Nặm) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024.

Đầu năm học 2023 – 2024, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC).

Ông Ma Doãn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chợ Đồn cho biết: “Huyện Chợ Đồn có 45 công đoàn cơ sở khối Giáo dục và Đào tạo. Đến cuối tháng 10, 100% công đoàn các trường học đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức thành công hội nghị CBCCVC năm học 2023 – 2024. Tại hội nghị này, CBCCVC đã tham gia bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan; quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tổ chức phát động các phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm học mới”.

Công đoàn các cấp tỉnh Bắc Kạn đã cụ thể hoá các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung giám sát, phản biện xã hội thông qua ban hành các văn bản thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị người lao động. Cử cán bộ đôn đốc, hướng dẫn cách thức tổ chức, tham dự hội nghị CBCCVC và hội nghị người lao động tại cơ sở theo quy định.

100% công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Hầu hết công đoàn cơ sở đã bổ sung nội dung giám sát, phản biện xã hội vào chương trình kế hoạch công tác năm.

Cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng CBCCVC trong thực hiện quy chế dân chủ như: Đảm bảo dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC; thường xuyên lắng nghe ý kiến trao đổi, phản ánh, phê bình của CBCCVC; xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CBCCVC và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị…

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC. Tất cả cơ quan, đơn vị đều có Ban Thanh tra nhân dân và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, người lao động.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, người đứng đầu các doanh nghiệp quan tâm xây dựng và triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Nhiều doanh nghiệp quan tâm tổ chức Hội nghị Người lao động. Hội nghị được tổ chức đã tạo điều kiện cho người lao động được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến khi xây dựng, bổ sung, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và các quy chế, quy định tại doanh nghiệp; các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ tại hội nghị.

Đến nay, hầu hết các đơn vị đã xây dựng, ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; việc đối thoại được thực hiện thường xuyên. Công đoàn cơ sở chủ động thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Lắng nghe, kịp thời giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhân dịp Tháng Công nhân tham mưu, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tặng quà, khen thưởng… Hiện toàn tỉnh có khoảng 48 doanh nghiệp có TƯLĐTT được triển khai hiệu quả. Nhiều TƯLĐTT có các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật.

Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức, phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động./.

Xem thêm