Công đoàn Bắc Kạn: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức trong hai ngày 10 - 11/10/2023. Phương châm Đại hội là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Để hiểu rõ hơn về kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới, phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn ông Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn về vấn đề này.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vi Hồng Dương.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vi Hồng Dương.

PV: Xin ông cho biết kết quả phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vi Hồng Dương:

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Thể hiện qua những kết quả nổi bật như sau:

Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX đề ra. Hằng năm, triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ đặc thù do Tỉnh ủy giao.

Công đoàn các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy; cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, như: “Nhà ở mái ấm công đoàn”; “Tết sum vầy”; “Chợ Tết Công đoàn”; “Tháng Công nhân”; “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; “Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”,... đã trở thành chuỗi hoạt động mang đậm nét của tổ chức công đoàn, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Có thể khẳng định, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh trong 05 năm qua đã có bước phát triển toàn diện, tích cực. Qua đó góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Kạn.

PV: Xin ông cho biết công tác triển khai Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đến nay được thực hiện như thế nào?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vi Hồng Dương:

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX; tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện đã thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được lấy ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, các cấp công đoàn trong tỉnh.

Nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện đúng quy trình 5 bước và đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt theo đúng quy định.

Nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo quyết định phân bổ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đang tập trung hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội; công tác chuẩn bị các nội dung, phục vụ Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Tham dự Đại hội X có 280 đại biểu, trong đó 200 đại biểu chính thức và 80 đại biểu khách mời.

PV: Với phương châm Đại hội là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn tỉnh sẽ có những giải pháp trọng tâm gì để đưa hoạt động công đoàn tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, thưa ông?

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vi Hồng Dương:

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tập trung thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững... dự kiến, Đại hội Công đoàn tỉnh sẽ đề ra 03 khâu đột phá; 10 nhóm chỉ tiêu; 08 nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác công đoàn nhiệm kỳ tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xem thêm