Công bố Quyết định thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh và Đại đội Pháo phòng không

Sáng 30/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2mm; Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 và Quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy đại đội; cán bộ trung đội, khẩu đội, tiểu đội trưởng Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2mm và Đại đội Pháo phòng không 37mm-1. Đại tá Triệu Văn Thập- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Quang cảnh Lễ công bố
Quang cảnh Lễ công bố.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Đại đội Dân quân pháo binh 76,2 mm và Đại đội Pháo phòng không 37mm-1 tại Bắc Kạn, hai Đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đây là lực lượng dân quân nòng cốt của tỉnh, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại đội
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đại đội Pháo phòng không.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Triệu Văn Thập- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: Cùng với nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, hoạt động theo quy định, các đại đội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó tích cực, tự giác tham gia xây dựng lực lượng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đối với lực lượng Dân quân pháo binh, pháo phòng không. Làm tốt công tác xây dựng lực lượng Dân quân theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban CHQS đại đội, chỉ huy trung đội, khẩu đội, tiểu đội đủ về số lượng, chất lượng. Giao Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của Đại đội Dân quân Pháo binh./.

Việt Bắc

Xem thêm