Công bố danh sách trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn thông báo danh sách kết quả quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I năm 2023.

Trên cơ sở dữ liệu 25.063 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 03 năm 2023, trong đó có 1.461 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên. Phần mềm Hóa đơn may mắn đã lựa chọn ngẫu nhiên các tổ chức, cá nhân trúng thưởng để trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Để đảm bảo quyền lợi trúng thưởng, cá nhân, hộ kinh doanh phải xuất trình hồ sơ chứng minh đủ điều kiện nhận thưởng với Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn qua Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại 02093 870 713) chậm nhất là ngày 12/5/2023.

Cục Thuế sẽ thực hiện trả thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận thưởng chậm nhất là ngày 04/6/2023 theo các hình thức đảm bảo tạo thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng.

Danh sách trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I năm 2023

01 giải Nhất trị giá 5,000,000 VNĐ mỗi giải

STT

MST NGƯỜI MUA

TÊN NGƯỜI MUA

MST NGƯỜI BÁN

TÊN NGƯỜI BÁN

KÝ HIỆU HĐ

SỐ HĐ

NGÀY LẬP

1

8204469725

NÔNG VĂN CHÍNH

4700277942

PHẠM NGỌC HUY

2C23TNH

15

13/02/2023

03 giải Nhì trị giá 3,000,000 VNĐ mỗi giải:

STT

MST NGƯỜI MUA

TÊN NGƯỜI MUA

MST NGƯỜI BÁN

TÊN NGƯỜI BÁN

KÝ HIỆU HĐ

SỐ HĐ

NGÀY LẬP

1

8177091689

DIỆP VĂN VẰN

4700286425

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

1C23THT

441

09/03/2023

2

4700254092

NGUYỄN THỊ HẰNG

4700277526

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HÙNG BK

1C23TBK

509

27/02/2023

3

4700241664

LÊ THỊ HOÀN

4700155905

HÀ THỊ THỊNH

2C23TYY

6

11/02/2023

05 giải Ba trị giá 2,000,000 VNĐ mỗi giải:

STT

MST NGƯỜI MUA

TÊN NGƯỜI MUA

MST NGƯỜI BÁN

TÊN NGƯỜI BÁN

KÝ HIỆU HĐ

SỐ HĐ

NGÀY LẬP

1

4700136317

VŨ THỊ THU

4700262294

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THÀNH T&T

1C23TTT

97

17/02/2023

2

4700207769

MA THỊ NGUYỆT

4700286425

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

1C23THT

129

17/01/2023

3

4700132376

NÔNG THỊ DUYẾN

4700286425

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

1C23THT

182

28/01/2023

4

8108172344

BÙI VĂN TRỌNG

4700262294

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THÀNH T&T

1C23TTT

87

15/02/2023

5

4700248525

NGUYỄN THỊ HẢO

4700286425

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

1C23THT

641

28/03/2023

06 giải Khuyến khích trị giá 1,000,000 VNĐ mỗi giải:

STT

MST NGƯỜI MUA

TÊN NGƯỜI MUA

MST NGƯỜI BÁN

TÊN NGƯỜI BÁN

KÝ HIỆU HĐ

SỐ HĐ

NGÀY LẬP

1

4700268514

MÁY TÍNH CHU ĐẠI

4700262294

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THÀNH T&T

1C23TTT

138

07/03/2023

2

4700159868

ĐẶNG THỊ BÌNH

4700263629

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LD PHÚC LỘC

1C23TPL

201

16/03/2023

STT

MST NGƯỜI MUA

TÊN NGƯỜI MUA

MST NGƯỜI BÁN

TÊN NGƯỜI BÁN

KÝ HIỆU HĐ

SỐ HĐ

NGÀY LẬP

3

8579775505

TỐNG THỊ DUYÊN

4700277526

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HÙNG BK

1C23TBK

352

29/01/2023

4

4700212423

HOÀNG THỊ HOÀI

4700286425

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

1C23THT

255

02/02/2023

5

4700101226

VŨ THỊ HỢI

4700277942

PHẠM NGỌC HUY

2C23TNH

1

05/01/2023

6

8707286005

DƯƠNG VĂN TIẾN

4700286425

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

1C23THT

88

12/01/2023

Xem thêm