Công an tỉnh Bắc Kạn phổ biến GDPL về tái hoà nhập cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) về công tác tái hoà nhập cộng đồng cho cán bộ, công chức cấp xã, người chấp hành xong án phạt tù tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tái hoà nhập cộng đồng.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tái hoà nhập cộng đồng.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật về lĩnh vực an ninh, trật tự; văn bản về tái hoà nhập cộng đồng, đặc biệt là các văn bản mới ban hành để Nhân dân hiểu, tự giác tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng. Qua đó tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng, không còn tự ti mặc cảm, ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm trong thời gian thử thách, không tái phạm và vi phạm pháp luật, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tái hoà nhập cộng đồng sẽ tiếp tục được Công an tỉnh tổ chức tại 16 xã trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 10./.

Xem thêm