Có nhiều tiềm năng tăng thu, giảm bội chi ngân sách

Sáng 23 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010.

Sáng 23 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010.

Ông Trịnh Huy Quách, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tham gia thảo luận.
Ông Trịnh Huy Quách, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn tham gia thảo luận.

Nội dung được các đại biểu tỏ ý tán thành cao nhất đó là, năm 2009 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt, suy thoái kinh tế thế giới, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá dầu thô diễn biến thất thường song sau 7 tháng suy giảm liên tiếp, đến tháng 9, kinh tế nước ta đã có xu thế hồi phục, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó nền kinh tế cũng bộc lộ nhiều vấn đề đáng quan tâm, đó là, chính sách tài chính tiền tệ chưa tận dụng được cơ hội, gói kích cầu phát huy hiệu quả còn hạn chế, người dân và các doanh nghiệp khó tiếp cận với chính sách kích cầu, thu nội địa giảm, chi ngân sách nhà nước tăng khá cao, dự toán ngân sách chưa sát thực tế.
Thảo luận về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010, ông Trịnh Huy Quách, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cho rằng cần tăng số thu so với số thu trình quốc hội, vì thực tế các tháng cuối năm luôn có tiềm năng thu cao, bên cạnh đó, do thu từ xuất nhập khẩu ô tô và xuất khẩu dầu thô sẽ tăng cao do nhu cầu mua ô tô tăng, giá dầu thô đang tăng… Đặc biệt cần phải tăng nguồn thu của năm 2010, vì bên cạnh các yếu tố thị trường của năm 2009, thì 2010 chúng ta sẽ không phải thực hiện gói kích cầu, do vậy có cơ sở cho việc tăng thu trong năm 2010, tránh tình trạng năm nào cũng tăng thu vì lý do dự toán không sát với thực tiễn chứ không phải do sự phát triển vượt mức của nền kinh tế.
ối với vấn đề bội chi ngân sách, ông Quách nhấn mạnh việc cần cân nhắc kỹ các khoản bội chi, có những khoản cần cắt ngay như dùng ngân sách trung ương để thưởng tăng thu ngân sách địa phương, đặc biệt chi xây dựng cơ bản cần quan tâm đến hiệu quả tránh đầu tư với số lượng lớn nhưng hiệu quả không cao.
Theo ông Quách tình hình chấp hành các quy định nguyên tắc tài chính chưa thực sự đảm bảo, việc giải ngân các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu đầu tư, ảnh hưởng đến ý nghĩa của chính sách
Về chi tiền lương ông Quách cho rằng cần thực hiện tăng lương vì hiện nay đời sống cán bộ công chức rất khó khăn, hơn nữa lộ trình tăng lương đã có nên cần bám sát lộ trình này dể thực hiện.
Bên cạnh các vấn đề trên, ông Quách cũng cho rằng, năm 2010 không nên tăng số phát hành trái phiếu Chính phủ vì thực tế việc giải ngân rất chậm, đối với các chương trình mục tiêu quốc gia cần tiến hành rà soát kỹ lưỡng đối với tất cả các dự án đang thực hiện để có giải pháp cụ thể cho việc giải ngân vì năm 2010 là năm cuối của nhiều chương trình mục tiêu, bên cạnh đó nhằm tránh tình trạng chồng chéo các nguồn vốn đầu tư cho một dự án để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. /.
Đình Quang

 

Xem thêm