Chuyển biến từ xây dựng nông thôn mới ở Chợ Mới

Bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, sau 10 năm thực hiện Chương trình, đời sống mọi mặt của người dân huyện Chợ Mới đã đổi thay tích cực, diện mạo nông thôn chuyển biến rõ nét.
 

Bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, sau 10 năm thực hiện Chương trình, đời sống mọi mặt của người dân huyện Chợ Mới đã đổi thay tích cực, diện mạo nông thôn chuyển biến rõ nét.
 

Mô hình nuôi gà nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình NTM
Mô hình nuôi gà nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.


Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp tạo bước đột phá về tư duy cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhận thức rõ hơn về phát triển hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, sản xuất các sản phẩm an toàn, làm quen với việc xây dựng các thương hiệu sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc sản xuất và giao lưu hàng hóa...

Chương trình huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; giúp bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; khơi dậy các phong trào thể dục, thể thao trong Nhân dân ở nông thôn; từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, như điện , đường, trường, trạm, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, hệ thống thông tin - truyền thông... Nhiều nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, đem lại hiệu quả tích cực".

Cứng hóa kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp
Kiên cố hóa kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Các chương trình phát triển cây, con có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông - khuyến lâm, cải tạo đất trồng lúa, xóa nhà tạm, chương trình giảm nghèo... được quan tâm, lồng ghép triển khai. Cùng với đó, huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đặc biệt là chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) nhằm xây dựng các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo sức cạnh tranh cao cho các sản phẩm nông nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Năm 2018, Chợ Mới có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh là: Chè Shan tuyết, mật ong, bún khô, trà mướp đắng rừng và chè trung du. Năm 2019, toàn huyện có 15 tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP với 18 sản phẩm.

Là một trong những địa phương được thực hiện và hưởng lợi từ nguồn lực đầu tư nông thôn mới, đồng chí Mã Ngọc Đăng- Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Tâm chia sẻ: Với địa phương, nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư cho xây dựng nông thôn mới rất quan trọng, nhất là hợp phần hỗ trợ sản xuất. Việc hỗ trợ 70% cây, con giống đã giúp địa phương thực hiện các mô hình mang lại giá trị kinh tế, nhiều diện tích cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha, như trồng rau, trồng chè... Hầu hết diện tích đất lúa, đất màu đều đảm bảo tưới tiêu nhờ cứng hóa được kênh mương nội đồng. Việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm hàng hóa ngày càng mang lại giá trị kinh tế ổn định, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi gà của anh Lưu Ngọc Nguyên, thôn Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm. Với tổng mức đầu tư chuồng trại hơn 500 triệu đồng, đây đã là năm thứ ba anh chăn nuôi gà thành công. Anh Nguyên chia sẻ: Từ nguồn vốn ban đầu cùng với việc được hỗ trợ 70% thức ăn và con giống hỗ trợ một lần và không phải hoàn trả, anh đã xây dựng quy mô chuồng trại rộng gần 1.000m2. Mỗi lứa gà hiện gia đình anh nuôi 5.000 con, cứ bình quân 90 ngày một lứa. Toàn bộ số gà của trại được tư thương Bắc Giang thu mua, bình quân mỗi con gà xuất bán cho thu lãi từ 20.000 đến 35.000 đồng.

Thu nhập bình quân của người dân Chợ Mới năm 2010 là 11,7 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 là 23,51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 31,06% đến hết 6 tháng đầu năm 2020 giảm xuống còn 16,53%. Đến nay, diện mạo nông thôn của huyện Chợ Mới đã đổi thay đáng kể, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư khang trang, người dân được chia sẻ cách làm kinh tế, nhiều mô hình kinh tế đã thành công, tạo động lực để bà con tiếp tục học hỏi, nỗ lực vươn lên làm giàu./.

Vì Dân

Xem thêm