Nhân Tết Trung thu:

Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, vì thế, các cấp, ngành chức năng của tỉnh luôn chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong đó, mục tiêu chung nhất là tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện.

Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ảnh 1

Cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành để trẻ em phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn.

 

Thực tế cho thấy, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác trẻ em ngay từ đầu năm và bố trí nguồn lực, cán bộ để thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến trẻ em, tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động thành viên trong gia đình, cộng đồng về kiến thức phòng tránh tai nạn, thương tích và phòng, chống xâm hại, bạo hành, từng bước hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn với trẻ em.

Chính vì thế, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác bảo vệ, trẻ em, cộng đồng ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với trẻ em. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em như trợ cấp theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; làm tốt việc đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, đào tạo học sinh giỏi tiếp tục được đầu tư. Các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ... được các địa phương quan tâm tổ chức thực hiện; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em được duy trì ở mức cao.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 được triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động, chương trình dành cho trẻ em phải tạm hoãn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Nhưng, với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em, các hoạt động hưởng ứng đã được các cấp, các ngành triển khai với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại nhiều thông tin, hoạt động hấp dẫn, bổ ích.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phổ biến các quyền cơ bản của trẻ em, Luật Trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em; các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách hiện hành đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục trẻ em, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tập huấn hoạt động hè cho cán bộ Đoàn, Đội, phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư; lồng ghép sinh hoạt chuyên đề với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên... Cùng với đẩy mạnh cung cấp thông tin, kỹ năng cho trẻ em, nhiều hoạt động trực tuyến có tính giáo dục cao cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm đem đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho trẻ em trong bối cảnh nhiều hoạt động vui chơi trực tiếp bị hạn chế nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với các hoạt động cụ thể trong dịp Tết Trung thu năm nay, ngày 06/9, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5893/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động cho phù hợp. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chương trình của tỉnh đi thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày. UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông...

Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ảnh 2

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, dịp Tết Trung thu năm nay không tổ chức các hoạt động tập trung đông người (Ảnh: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể).

 

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 16/9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6712/UBND-VXNV chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung trẻ em vui Tết Trung thu tại các cơ quan, đơn vị; các cơ sở giáo dục, trường học và cộng đồng dân cư (thôn, bản, tổ dân phố...) trên phạm vi toàn tỉnh. Chính vì thế, các hoạt động liên quan đến tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có nhiều thay đổi theo hướng thu hẹp lại rất nhiều, không có các hoạt động tập trung đông người; tại các khu dân cư, trường học... không tổ chức "Đêm hội trăng rằm" như mọi năm. Đây là một sự thiệt thòi đối với trẻ em, nhưng là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp.

Phải khẳng định rằng, với sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương đã tạo điều kiện để trẻ em được chăm sóc, học tập trong điều kiện ngày một tốt hơn, được bảo đảm các quyền cơ bản. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em ở một số địa phương chưa được thường xuyên, liên tục, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên nhận thức của một bộ phận người dân về pháp luật còn hạn chế; ý thức, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em chưa cao nên vẫn xảy ra các vụ xâm hại và tai nạn, thương tích. Thêm vào đó, công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau nên hiệu quả hoạt động còn những hạn chế nhất định.

Chăm lo cho thế hệ tương lai là trách nhiệm của cả cộng đồng, do vậy, cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành để trẻ em phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn. Trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trẻ em; bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện nghiêm Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã được ban hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em các cấp.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm