Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Quảng Khê

Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, sự hỗ trợ có hiệu quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Khê (Ba Bể) đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, sự hỗ trợ có hiệu quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Khê (Ba Bể) đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Đoàn viên, thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia giúp xã Quảng Khê làm đường.
Đoàn viên, thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia giúp xã Quảng Khê làm đường.

Theo Công văn số 381-CV/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đơn vị giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công giúp đỡ xã Quảng Khê. Để việc triển khai đạt kết quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã rất chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung hỗ trợ bằng việc đã ban hành nhiều văn bản liên quan, như: Kế hoạch số 495/KH-LĐTBXH ngày 20/4/2017 về việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 255/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2017 về việc thành lập Tổ hỗ trợ xã Quảng Khê xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 539/KH-LĐTBXH ngày 06/4/2018 về việc giúp đỡ xã Quảng Khê xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch số 544/KH-LĐTBXH ngày 27/3/2019 về việc giúp đỡ xã Quảng Khê xây dựng nông thôn mới năm 2019...

Bên cạnh đó, chủ động Sở phối với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Khê kiểm tra, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể, chi tiết. Trao đổi, tư vấn cách thức tổ chức thực hiện có lộ trình. Với những tiêu chí dễ, cần ít nguồn lực thì tập trung làm trước; những tiêu chí cần nhiều nguồn lực thì tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền, ngành chức năng quan tâm giúp đỡ và vận động nhân dân đóng góp, chủ động thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và thụ hưởng”.

Tính riêng trong năm 2018, Sở đã mở lớp tư vấn giới việc làm và giải quyết việc làm cho 65 người; tư vấn xuất khẩu lao động cho 9 người. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể tổ chức lớp đào tạo nghề hàn điện cho 30 người, với kinh phí 139,5 triệu đồng; lớp trồng và chăm sóc cây đào, mơ, mận cho 30 người, với kinh phí 80,7 triệu đồng.

Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền chế độ chính sách nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về chính sách người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thực hiện hỗ trợ xây mới 01 nhà ở trị giá 40 triệu đồng cho gia đình chính sách. Tặng 03 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 9 triệu đồng (mỗi sổ 3 triệu đồng); đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương”, trao 03 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2,4 triệu đồng...

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Khê.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, năm 2017 giúp đỡ hoàn thiện được 02 tiêu chí (Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 13- Hình thức tổ chức sản xuất). Năm 2018 giúp đỡ hoàn thiện được 01 tiêu chí (Tiêu chí số 16 - văn hóa). Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, sự hỗ trợ có hiệu quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ chỗ mới chỉ đạt 6 tiêu chí thì kết thúc năm 2018, xã Quảng Khê đạt 9 tiêu chí.

Theo đánh giá của UBND xã Quảng Khê tại báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tích cực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tích cực giúp đỡ xã trong công tác huy động xã hội hoá các nguồn vốn thực hiện xóa nhà tạm; hỗ trợ mở lớp đào tạo nghề gắn với xây dựng các mô hình; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Kết quả đạt được là rất tích cực, nhưng công tác xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, bởi trong số các tiêu chí chưa đạt, có một số tiêu chí rất khó đạt là 2 (Giao thông), 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) và 11 (Hộ nghèo). Với việc giai đoạn 2021-2025 Quảng Khê phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới thì cần sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cấp, ngành, trong đó có Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cương- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ xã Quảng Khê thực hiện xây dựng nông thôn mới theo phân công tại Công văn số 381-CV/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động để phối hợp với địa phương thực hiện đạt thêm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 14 (Giáo dục và đào tạo); Tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm); Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Để việc triển khai đạt kết quả cao, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực tham gia. Đồng thời, phối hợp huy động nguồn lực cùng xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký thực hiện năm 2019 và duy trì kết quả đã đạt được. Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên của đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tình nguyện giúp đỡ ngày công lao động, quyên góp ủng hộ.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm