Chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

BBK - Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành Công thương Bắc Kạn đang triển khai các giải pháp để bình ổn thị trường...

Xem thêm