Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)

Chú trọng công tác phát triển đảng viên, chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép

0:00 / 0:00
0:00
Một buổi sinh hoạt Chi bộ tại thôn Bản Duồm A, xã Thượng Ân (Ngân Sơn). ảnh 1

Một buổi sinh hoạt Chi bộ tại thôn Bản Duồm A, xã Thượng Ân (Ngân Sơn).

Nếu năm 2016, toàn tỉnh còn 166 thôn đảng viên sinh hoạt chi bộ ghép, 19 thôn chỉ có 01 đảng viên và 15 thôn có 02 đảng viên thì đến năm 2020, sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn, toàn tỉnh chỉ còn 61 thôn phải sinh hoạt chi bộ ghép và 04 thôn có 01 đảng viên, 04 thôn có 02 đảng viên. Đến tháng 8/2023, toàn tỉnh còn 47 thôn sinh hoạt ghép, 02 địa phương là thành phố Bắc Kạn và huyện Ba Bể không còn thôn, tổ sinh hoạt ghép; huyện Pác Nặm còn 21 thôn sinh hoạt ghép, đây cũng là địa phương còn nhiều thôn sinh hoạt ghép nhất toàn tỉnh, tiếp đến là huyện Ngân Sơn với 12 thôn, Na Rì còn 06 thôn, Chợ Đồn còn 04 thôn, Chợ Mới còn 01 thôn.

Để đạt kết quả đó, cấp ủy các cấp đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên. Thực hiện chủ trương phát triển đảng viên, chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 04-KH/BTCTU ngày 14/3/2016 về phát triển đảng viên, chia tách chi bộ thôn, bản sinh hoạt ghép đến năm 2020. Trong đó, đã giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép cho các đảng bộ trực thuộc. Cụ thể, chi tiết cho từng năm, từ năm 2016 đến năm 2020, đảm bảo toàn Đảng bộ tỉnh mỗi năm kết nạp được 1.200 đảng viên trở lên; đến năm 2020 có 95% số thôn có chi bộ sinh hoạt độc lập. Kết quả trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 6.855 đảng viên và 95,3% thôn có chi bộ sinh hoạt độc lập.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác phát triển đảng viên, chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép và tình hình thực tiễn của đảng bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép hằng năm và cả nhiệm kỳ…

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn cho biết: Hằng năm chúng tôi chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đối tượng trước hết là các trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng, người có uy tín, trưởng, phó các đoàn thể, đoàn viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương… lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy đưa vào danh sách đối tượng cảm tình Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng không tổ chức chi bộ cơ quan cấp xã, đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, đồng thời phục vụ công tác chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hằng năm, các địa phương, đơn vị rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được hơn 2.300 đảng viên, theo đó nhiều thôn đã có đủ điều kiện để tách chi bộ sinh hoạt độc lập.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: "Hằng năm chúng tôi chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các tổ chức đảng trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên".

Hiện nay, việc tạo nguồn phát triển đảng trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, các cấp ủy đảng đang tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo tôn giáo… gắn công tác phát triển đảng viên với chia tách chi bộ thôn sinh hoạt ghép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.../.

Xem thêm