Chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các vấn đề liên quan. Từ đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác này của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các vấn đề liên quan. Từ đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác này của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động ảnh 1

Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (Ảnh: Kiểm tra công tác bảo đảm ATVSLĐ tại Nhà máy gạch tuynel Chợ Đồn).

Những hoạt động tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động được ngành chức năng và công đoàn các cấp tổ chức thực hiện thông qua Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân. Năm 2020, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi tỉnh cùng cả nước tập trung khắc phục những khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bên cạnh chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp, trong đó tập trung vào những hoạt động để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, có 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 709 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức được hoạt động hưởng ứng, mang lại nhiều lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát, thăm nắm hơn 100 đơn vị liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động. Nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, thực hiện công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động… Tuy nhiên, ở một số đơn vị, doanh nghiệp, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Các đoàn kiểm tra, giám sát đã đề nghị đơn vị được kiểm tra khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định về công tác này.

Cũng trong năm 2020, toàn tỉnh duy trì 25 mô hình và xây dựng mới 04 mô hình góc bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, gồm: Chi nhánh Matexim Bắc Kạn; Công ty TNHH Tứ Quý Ba Bể; Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể; Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam.

Qua tìm hiểu, đa số người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp được xây dựng góc bảo hộ lao động đều hài lòng với hình thức tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động này. Các pa-nô và tài liệu truyền tải thông tin, kiến thức, hình ảnh về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cơ bản phù hợp với đặc thù từng ngành nghề sản xuất, tại từng doanh nghiệp, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện theo. Từ đó, họ biết cách phòng ngừa phù hợp trước các mối nguy cơ đe dọa trong quá trình lao động, sản xuất. Đặc biệt, người lao động cảm thấy an tâm vì luôn được quan tâm về sức khỏe, môi trường làm việc trong mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, có động lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình, quy định về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Mở rộng các hình thức tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến khu vực có người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của ngành chức năng và chính quyền các địa phương thì các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người sử dụng lao động, người lao động cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Chú trọng công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động... theo quy định./.

Hoàng Vũ

Xem thêm