Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình: Thành phố cần phải cố gắng, quyết tâm giải ngân tối đa các nguồn vốn

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với TP. Bắc Kạn chiều 09/11 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG, vốn đầu tư công 2022 trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thành phố Bắc Kạn, 10 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đề ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt tiến độ; hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển.

Quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường được tăng cường; sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa và phát triển kinh tế tập thể được chú trọng; số hợp tác xã thành lập mới tăng cao. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Công tác giải ngân vốn các Chương trình MTQG được chính quyền các cấp thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tổng vốn sự nghiệp năm 2022 được giao 2.781 triệu đồng, tính đến 31/10/2022 đang giải ngân 0%; vốn đầu tư được giao 271 triệu đồng, dự kiến 31/12/2022 sẽ giải ngân xong.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, vốn sự nghiệp giao 1.736 triệu đồng, đến 31/10/2022 giải ngân được 160 triệu đồng, dự kiến đến 31/01/2023 sẽ giải ngân đạt 1.232/1.736 triệu đồng, đạt 71%; vốn đầu tư giao 64 triệu đồng, đến nay chưa giải ngân.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, dự kiến đến 31/12/2022 sẽ giải ngân hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư giao theo kế hoạch.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, năm 2022 thành phố được UBND tỉnh giao 115.859 triệu đồng, trong đó, phân cấp thành phố điều hành 102.459 triệu đồng. Tính đến hết ngày 31/10/2022 thành phố giải ngân được 72.526/115.859 triệu đồng, đạt khoảng 63%, dự kiến đến 31/12/2022 giải ngân đạt 97,5% và 31/01/2023 đạt 97,8%.

Từ nay đến hết năm, Thành phố Bắc Kạn đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn các chương trình như: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, các chương trình, chính sách triển khai trên địa bàn thành phố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lập các thủ tục thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo đáp ứng theo kế hoạch, phấn đấu kết quả giải ngân cuối năm 2022 đạt tỷ lệ trên 95%...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương những kết quả thành phố đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt tốt. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Đăng Bình cũng lưu ý thành phố cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thành phố cần có các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của năm. Trong công tác quy hoạch, cần phải có cái nhìn tổng thể, khoa học, hiện đại, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển. Chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP, nhân rộng các mô hình sản xuất tiêu biểu. Lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực đến hoạt động tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng, đồng thời chú trọng triển khai thực hiện Cụm công nghiệp Phiêng My.

Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch. Chú trọng tổ chức các sự kiện văn hoá, du lịch quy mô lớn có sức hút trên địa bàn thành phố. Trong thực hiện các Chương trình MTQG, cần phải cố gắng, nỗ lực để giải ngân tối đa nguồn vốn, chủ động xây dựng kế hoạch vốn cho năm 2023. Quan tâm đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm. Chủ động tham mưu các biện pháp cụ thể trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành theo chủ trương, quy định./.

Quý Đôn

Xem thêm