Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Pác Nặm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/11, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tình hình phát triển KT-XH, các chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách tại huyện Pác Nặm.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Pác Nặm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Pác Nặm.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong tổng số 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 của huyện Pác Nặm, đến ngày 20/11 đã có 29 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả chưa được như mong muốn, diện tích, quy mô thực hiện còn nhỏ lẻ; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; việc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh còn hạn chế…

Đoàn công tác của tỉnh đến làm việc, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Giáo Hiệu.

Đoàn công tác của tỉnh đến làm việc, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Giáo Hiệu.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng toàn huyện đạt trên 5.200ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt thực hiện đạt 4.421ha, bằng 100,4% kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 18.000 tấn, bình quân lương thực ước đạt trên 500kg/người/năm. Chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển, đàn đại gia súc hiện có trên 19.200 con. Trồng rừng năm 2023 đạt 684ha, bằng 265% kế hoạch, tăng 68% so với năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được trên 10,7 tỷ đồng, bằng 97% dự toán, ước thu đến 31/12/2023 đạt trên 11,5 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ...

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm mô hình sản xuất, kinh doanh ở thôn Cọn Luông, xã Xuân La.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm mô hình sản xuất, kinh doanh ở thôn Cọn Luông, xã Xuân La.

Đối với các Chương trình MTQG, năm 2023, huyện Pác Nặm được giao hơn 275 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 41% kế hoạch. Nguyên nhân chậm tiến độ là do các dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng, nhất là công trình giao thông. Đối với nguồn vốn đầu tư công huyện đã giải ngân đạt 51,6% kế hoạch. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách thực hiện còn chậm so với chủ trương của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương những kết quả huyện Pác Nặm đã nỗ lực thực hiện và đạt được. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn các chương trình MTQG, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, huyện Pác Nặm cần rà soát những chỉ tiêu còn đạt thấp, thực hiện linh hoạt các giải pháp để hoàn thành kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, coi đây là giải pháp để thu hút các nhà đầu tư đến Pác Nặm. Phát huy vai trò của người đứng đầu để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thăm một số mô hình kinh tế tại các xã Giáo Hiệu, Xuân La./.

Xem thêm